- ZAPRASZAMY

             Strona główna I Numery archiwalne I Redakcja I Bieżący numer I Prenumerata I ForumI Kontakt   

                             


MIESIĘCZNIK "TRZODA CHLEWNA" - REGULAMIN FORUM

1.     Serwis informacyjny czasopisma „Trzoda Chlewna” udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy związane głównie z szeroko pojętym rolnictwem, w tym produkcją i hodowlą świń, ale także dotyczące zainteresowań zootechników i lekarzy weterynarii oraz osób związanych z branżą rolniczą.

2.     Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu czasopisma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na forum.

3.     Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu czasopisma postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

4.     Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu czasopisma „Trzoda Chlewna” treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki.

5a.  Za zgodą Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu każdy zarejestrowany internauta może umieścić w treści swojego postu lub w podpisie do swojego postu treści zawierające przekazy reklamowe lub aktywny link www do strony internetowej jakiejkolwiek firmy. Warunki umieszczenia treści zawierających przekazy reklamowe lub aktywnego linku podane są w zakładce KONTAKT na stronie internetowej www.trzoda-chlewna.com.pl

5b.  Na forum serwisu czasopisma niedopuszczalne jest umieszczanie bez zgody Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu treści zawierających przekazy reklamowe, w tym aktywne linki do stron internetowych www.

5c.   Umieszczenie w poście lub w podpisie do postu na stronie www.trzoda-chlewna.com.pl treści zawierających przekazy reklamowe lub aktywny link do strony www jakiejkolwiek firmy bez zgody WWR jest traktowane przez Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu jako dobrowolne zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych przez WWR na rzecz firmy, do której strony internetowej przekierowuje link.

5d.   Na podstawie warunków zawartych w pkt. 5 a i b Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu wystawi Fakturę VAT tej firmie, której link dotyczy, w wysokości 400 zł netto za jeden miesiąc, jeśli aktywny link będzie widoczny na stronie www.trzoda-chlewna.com.pl nawet tylko przez krótki czas.

5e.   Postanowienia paragrafu 5a- 5e stanowią ofertę zawarcia umowy na warunkach wskazanych w tym paragrafie, do których zastosowanie mają przepisy art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.

5f.    Niezapłacenie w obowiązującym terminie należności wynikającej z wystawionej Faktury VAT spowoduje natychmiastowe wszczęcie procesu windykacji należnej kwoty zgodnie z prawem, także na drodze sądowej.

6.      Redakcja serwisu czasopisma zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 regulaminu.

7.      Użytkownik wypowiadając się na forum serwisu czasopisma tym samym wyraża zgodę na
umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

8.      Redakcja serwisu czasopisma dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania forum.

9.     Redakcja serwisu czasopisma zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja serwisu czasopisma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

© designed by Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu