Światowe systemy użytkowania bydła, czyli za krowim ogonem po całym świecie

49,00 zł
Brutto

Publikacja wydana przy współudziale Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stanowi, jak pisze m.in. jeden z recenzentów, „efekt twórczych, bogatych doświadczeń życiowych Autora w nauce, organizacji życia akademickiego, organizacji hodowli w Polsce i doświadczeń w strukturach międzynarodowych FAO na stanowisku dyrektora Departamentu Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii”. (…) Jest to opracowanie ważne, wartościowe, nie mające odpowiednika w polskim piśmiennictwie, opracowanie o szczególnej przydatności dla pracowników nauki, studentów i hodowców”.

 

Ilość

Publikacja wydana przy współudziale Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Liczy 404 strony, zawiera kolorowe ilustracje, jest recenzowana.

To książka unikatowa w skali nie tylko krajowej, ale światowej.

 

Spis treści

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Od dzikiego tura do wysoko wydajnych ras bydła

ROZDZIAŁ II Bydło jako przedmiot kultu, igrzysk i zabawy

ROZDZIAŁ III Kilka uwag o światowym rolnictwie 45

ROZDZIAŁ IV Światowe pogłowie bydła i uzyskiwane od niego pożytki

ROZDZIAŁ V Główne epizootyczne zagrożenia

ROZDZIAŁ VI Zachowanie zmienności genetycznej i ochrona ginących ras zwierząt gospodarskich

ROZDZIAŁ VII Systemy produkcji bydła

ROZDZIAŁ VIII Hodowla bydła a środowisko

ROZDZIAŁ IX Osiągnięcia nauki źródłem biologicznego i technologicznego postępu w hodowli bydła

ROZDZIAŁ X Perspektywy

ROZDZIAŁ XI Europa

Unia Europejska

Polska

Federacja Rosyjska

Ukraina

Białoruś

ROZDZIAŁ XII Ameryka Północna

Stany Zjednoczone

Kanada

ROZDZIAL XIII Ameryka Łacińska

Argentyna

Brazylia

Meksyk

ROZDZIAŁ XIV Azja

Indie

Chiny

Japonia

Mongolia

ROZDZIAŁ XV Afryka

Zjednoczona Republika Tanzanii

Kenia

Niger

Nigeria

Republika Południowej Afryki

ROZDZIAŁ XVI Oceania

Nowa Zelandia

Australia

LITERATURA

997 Przedmioty